Řešené příklady

Tvoření názvů cykloalkanů

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Určte názvosloví pro tři následující sloučeniny (vizte obrázek ve videu).


Testy splněno na -%

Cykloalkany

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

  • Alifatické uhlovodíky -%
  • Zbytky cykloalkanů -%


Klíčová slova

Alkany | Cykloalkany | Uhlovodíky | Nasycené | Nasycené uhlovodíky | Alifatické | Alifatické uhlovodíky | Cyklické | Cyklické uhlovodíky | Organická chemie | Organické názvosloví | Cykloalkan | Cyklohexan

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (6 hodnotící)

97%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Jan Blahut


Obtížnost: SŠ


Popis videa

Cykloalkany jsou látky kruhových struktur. Jsou nasycené, tudíž neobsahují násobné vazby. Jsou odvozeny z alkanů, kdy lze uzavřít cyklus až teprve od propanu. Názvosloví je stejné jako u alkanů, pouze se k názvu alkanu přidá předpona cyklo-. Obecný vzorec je pouze \(C_xH_{2x}\)  oproti alkanům, jelikož každý uhlík má dva vodíky. Jsou cyklické, nemají konec.


Obrázek 1: Zařazení cykloalkanů do systému organických sloučenin.

Ohledně stability nejsou první 2 cykloalkany (cyklopropan, cyklobutan) stabilní. Dochází k značnému pnutí vazeb a struktury podléhají rychlé destrukci, jelikož energetický stav těchto molekul je veliký. Nejstabilnější jsou kruhy 5- a 6- uhlíkaté, což se hodí vědět při dalším studiu organické chemie.

V rámci cyklických alifatických uhlovodíků rozlišujeme cykloalkany, cykloalkeny, cykloalkyny. Násobné vazby jsou vyjádřeny příponami -en (dvojné vazby) a -yn (trojné vazby).

Psaní struktur, jak je zmíněno ve videu, je zjednodušováno z časových důvodů. Každý ostrý zlom (bod) představuje uhlík s vodíky, které se v zjednodušené formě nezapisují.


Obrázek 2: Zjednodušený zápis cykloalkanů.


Obrázek 3: Struktura cykloalkylu.

Tvoření zbytků je zcela stejné s použitím přípony -yl. Analogicky jsou tvořené odtržením vodíku z uhlíku cykloalkanu. Názvosloví si můžete vyzkoušet na následujícím příkladu, který obsahuje i pravidla pro tvoření názvu z minulých lekcí.