Alkeny, alkadieny, polyeny


Řešené příklady

Alkeny

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 12 min

Pojmenujte (vizte obrázek ve videu):


Nakreslete vzorec alkenu

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Nakreslete vzorec:

8 - (2 - BUTYLBUT - 3 - EN - 1 YL) TRIDEKA - 2, 4, 6, 9, 11 - PENTAEN


Testy splněno na -%

Alkeny

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

  • Pravdivá tvrzení -%Popis videa

V této lekci se opět budeme zabývat sloučeninami, které jsou odvozeny od alkanů. Náleží do tzv. „nenasycených uhlovodíků“, poněvadž nemají maximální počet vodíků (struktura není nasycená vodíkem) a vyskytují se v jejich struktuře dvojná/é vazba/y.


Obrázek 1: Zařazení do systému uhlovodíků.

Názvoslovně vycházejí opět z alkanů. Obecný vzorec bychom mohli napsat takto:

 alk lokant/y dvojné vazby počet (di, tri, …) + en (označení dvojné vazby) .

Následné příklady jsou přiloženy pro jasnější představu:

Určování lokantů dvojných vazeb je analogická jako u číslování uhlíků. Jelikož ale potřebujeme určit lokant vazby, tak očíslujeme hlavní skelet tak, aby na dvojné vazby vyšli nejmenší čísla. Vazba nese takové číslo jako uhlík, ze kterého vychází! Můžete se všimnout, že v rámci lepší výslovnosti je heptanu ponecháno -a-, jelikož by vedle sebe (při vypuštění lokantů) byly dvě souhlásky. Heptadien je snazší na výslovnost než heptdien, avšak hepten se píše normálně.

Autor: Jan Vrtílka


Komentáře

avatar

Jakub
19. 10. 2020 - 16:12

Dobrý den, 

V popisu videa, u obrázku obrázku kde popisujete hepta-2,6-dien. Neměl by být název správně hepta-1,6-dien ? Myslím, že jste někde mluvil o tom, aby byly lokanty co nejmenší, ale mohu mýlit.Dominik Chládek

Dominik Chládek
20. 10. 2020 - 10:58

Dobrý den,

už je to opraveno, moc moc děkujeme za doplnění! :)


Přihlásit se pro komentář