Řešené příklady

Zatím nejsou řešené příklady ...

Testy splněno na -%

Spiranové uhlovodíky (spirosloučeniny)

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

  • Počet kruhů -%


Podrobnosti o látce

Výpisky ke stažení

Celkové hodnocení (3 hodnotící)

93%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Ing. Jan Blahut


Obtížnost: SŠ


Popis videa

Jedná se o druhou možnost spojení dvou cyklických struktur. Rozdíl od bicyklických sloučenin je ve spojení kruhů pomocí jednoho uhlíku.


Obrázek 1: Ukázka spirocyklických struktur.

Tvorba názvu je stejně jako u bicyklických sloučenin založena na názvu alkanu se stejným počtem uhlíků. Přidává se předpona spiro- následovaná hranatou závorkou. Obecně lze spirocyklus zapsat: spiro + [a.b] alkan. Poněvadž by opět při vytvoření názvu připojením předpony spiro- vznikl nejednoznačný název, je nutné do závorky napsat opět číselné údaje vystihující strukturní vlastnosti dané látky:

  1. počet uhlíků v menším kruhu

  2. počet uhlíků ve větším kruhu

Zapisují se pouze dva údaje, jelikož počet uhlíků na spojnici cyklů, jak tomu bylo u bicyklů, nám zde odpadá.

Číslování je opět důležitou součástí názvosloví. Musí být jednoznačně určeny všechny uhlíky spirocyklického cyklu. Číslo 1 umístíme nikoliv na společný uhlík, nýbrž na sousední uhlík menšího cyklu! Směr číslování je po obvodu menšího cyklu do společného uhlíku a zde se lze vydat na obě strany většího cyklu podle potřeby! Směr je tedy přes menší kruh k většímu (obráceně jak u bicyklických struktur).


Obrázek 2: Příklady názvů spirocyklů, číslování a pravidel (červeně označené).

Pro lepší přehlednost další obrázek shrnuje, kam se může umístit číslo jedna a jakými směry lze jít ze společného uhlíku:


Obrázek 3: Ukázka směrů číslování na spirocyklické struktuře.

Číslování se volí u nesubstituovaných spirocyklů náhodně. Situace je jiná u spirocyklických struktur, které obsahují funkční skupinu (substituent) nebo násobnou vazbu. Číslování se volí tak, aby skupině s nejvyšší prioritou/násobné vazbě přiřadilo co nejmenší číslo. Prioritně skupiny mají přednost před násobnými vazbami a dvojné vazby před trojnými!


Obrázek 4: Příklady priorit při číslování.

Autor: Jan Vrtílka