Řešená cvičení

Pojmenování alkynu

Střední škola • 5 min

Pojmenujte (vizte obrázek ve videu):

Nakreslení vzorce alkynu

Střední škola • 5 min

Nakreslete vzorec:

3 - METHYL - 4 - (2 - METHYLPENT - 3 - YN - 1 - YL) OKTA - 2, 5 - DIEN

Testy

-%

Alkyny, alkynyly

Střední škola • 3 min

-%

Uhlovodíkový zbytek -%

Použití lokantu -%

Podrobnosti o látce

Klíčová slova
Alkyny Uhlovodíky Nenasycené Nenasycené uhlovodíky Alifatické Alifatické uhlovodíky Necyklické Acyklické Acyklické uhlovodíky Necyklické uhlovodíky Organická chemie Organické názvosloví Ethyn Propyn Alkyn Trojná vazba Pí elektrony π elektrony π Alkynyly Ethynyl Alkynyl Uhlovodíkový zbytek Alkynylový zbytek Volná vazba Volná valence Zbytek
Celkové hodnocení

87%3 hodnotících

Tvé hodnocení

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Autor videa
avatar

Jan Blahut
Lektor chemie, fyziky, matematiky a českého jazyka.

Klíčová slova

Střední škola

Odhadovaná délka studia

0 h 20 min

Poznámka k videu

Poslední skupina alifatických acyklických uhlovodíků. Jedná se o látky, u kterých se ve struktuře objevuje/í trojná/é vazba/y. Názvosloví je velmi podobné alkenům. Je totožné až na fakt, že přítomnost trojné vazby je vyjádřena koncovkou -yn. Názvosloví lze opět tvořit až od ethanu. Nezbytné je opět před příponu -yn napsat lokant, kde se daná vazba vyskytuje. Snažíme se přiřadit trojné vazbě co nejnižší číslo. Pokud jsou ve struktuře dvojná a trojná vazba, již z minulé lekce víme, že dvojné vazby mají přednost před trojnými: = > ≡! Tento fakt je důležité vědět, poněvadž to ovlivňuje výběr základní struktury i číslování. Viz obrázek:


Obrázek 1: Dvojná vazba ovlivňující číslování (nalevo) a výběr základní struktury (napravo).

Pokud se podíváte na modré základní struktury, tak pokud to struktura dovolí, volíme za základní řetězec nikoliv nejdelší, ale ten co obsahuje nejvíce násobných vazeb.

Obecný vzorec pro tvoření názvu by mohl vypadat následovně:

alk lokant trojné vazby množství vazeb di, tri,… yn

Pokud se v základním skeletu budou vyskytovat oba možné druhy násobných vazeb, tak se nejprve zapisují dvojné a následně trojné. Opět podle zmiňovaného pravidla, viz příklad:

Ohledně alkynylů se zmíníme krátce. Více podrobností naleznete v minulé lekci. Znovu jsou tvořeny od alkynů odtržením vodíku. Názvoslovně se k alkynu přidá přípona -yl a před ni příslušný lokant. V strukturách se vyskytují alkynyly častěji než alkenyly, jelikož trojné vazby mají menší prioritu při tvoření základního řetězce. Viz minulý příklad a pravidlo. Obecně by název vypadal takto: [-yn – označení trojné vazby, -yl – označení zbytku]

alk + lokant trojné vazby od místa napojení + počet di, tri, … yn + "lokant odštěpeného vodíku" + yl