Komplexní čísla
-%

Komplexní čísla

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (34)

Zdarma: 28 videí 5 hodin 20 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 29 video příkladů
2 hodin 16 minut 34 testů

Na co jsou dobrá “neexistující” čísla? Jak zjistíme v průběhu tématu, zas tak imaginární tato čísla nejsou. U mnoha na první pohled těžkých problémů jsou komplexní čísla vhodným nástrojem pro jejich řešení. V této sekci si povíme, co to vlastně komplexní čísla jsou, jak se s nimi počítá a představíme si dva možné zápisy komplexních čísel. Také si představíme myšlenku rotace v rovině pomocí těchto čísel, uvedeme si Moivrovou větu a ukážeme, jak řešit všechny binomické a kvadratické rovnice, které v reálných číselch nemají řešení. Také se jenom krátce zmíníme složitějších konceptech kvaternionů.


Předpoklady z jiných témat

Úvod do komplexních čísel

Operace a absolutní hodnota

Mocniny a zajímavé příklady

Goniometrický tvar komplexního čísla

Moivrova věta

Řešení rovnic a rozklad na součin

Binomické rovnice