Výroková logika
-%

Výroková logika

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (48)

Zdarma: 27 videí 4 hodin 6 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 59 video příkladů
3 hodin 39 minut 48 testů

Smyslem kapitoly je vybudování základů „matematického jazyka“, tedy jazyka, kterým je matematika psána. Budeme se snažit rozpoznat pravdivost obecných sdělení (výroků), a poté vytvářet pomocí výrokových spojek složitější tvrzení. I u složitějších tvrzení se naučíme posuzovat pravdivost, právě na základě složek, ze kterých jsou tvořena, což je hlavně konjunkce, disjunkce, implikac (základní stavební kámen abstraktních tvrzení) a ekvivalence. Zároveň se seznámíme s techničtějším a obecnějším zápisem matematických myšlenek a vše zakončíme velmi důležitým nástrojem – důkazem. Důkaz matematickou indukcí naleznete v kategorii "Posloupnosti a nekonečné řady".


Předpoklady z jiných témat

Úvod, výroky a jejich negace

Výrokové spojky

Negace výrokových spojek

Výrokové formule a jejich negace

Kvantifikátory a jejich negace

Důkazy