Taylorův a Maclaurinův polynom
-%

Taylorův a Maclaurinův polynom

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (8)

Zdarma: 5 videí 1 hodin 35 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 22 video příkladů
2 hodin 44 minut 8 testů

V tomto tématu se budeme snažit nahradit některé funkce v okolí nějakého bodu polynomem. Začneme tím, že použijeme nejednodušší polynom prvního stupně (přímku - diferenciál). Potom si zkusíme aproximaci pomocí polynomu libovolného stupně - Taylorův a Maclaurinův polynom. Na podobném systému pracují například kalkulačky, které v sobě mají pod jednotlivými funkcemi "schováné" pouze jajich aproximace (dané polynomy), ne skutečné definice.


Předpoklady z jiných témat

Úvod o aproximaci

Taylorův a Maclaurinův polynom