Chyba aproximace a vyjádření zbytku


Řešené příklady

Aproximace s řízenou chybou

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 9 min

Pro které hodnoty \(x\) je nahrazení funkce \(f(x)=\sin x\) v bodě \(x_0=\dfrac{\pi}2\) Taylorovým polynomem třetího stupně platný s přesností \(0,1\)?


Aproximace s řízenou chybou

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 9 min

Alespoň jaký stupeň Maclaurinova polynomu musíme použít, abychom spočítali hodnotu \(e\) s chybou menší než \(0,1\) (poté \(0,01\) a poté \(0,001\))?


Maximální chyba aproximace

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 15 min

Určete maximální chybu, které se dopustíme, při nahrazení funkce \(f(x)=\mathrm{arctg}\;x\) Taylorovým polynomem druhého stupně na intervalu \((0,8;1,2)\):


Testy splněno na -%

Chyba aproximace a vyjádření zbytku

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

  • Taylorův polynom -%
  • Lagrangeův tvar -%


Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (17 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: VŠ