Buněčná biologie
-%

Buněčná biologie

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (22)

Zdarma: 32 videí 3 hodin 45 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 22 testů

Tímto tématem se dostaneme k základní jednotce všech živých soustav, tedy k buňce. Nejprve si popíšeme rozdíly mezi jednotlivými typy buněk a poté se dopodrobna zaměříme na jednotlivé organely. Krátce také nahlédneme do historie výzkumu buněk.


Základy buněčné biologie

Organely a jiné struktury v buňkách

Semiautonomní organely

Buněčný cyklus

Zánik buněk

Procesy v buňkách