Matematický aparát fyziky
-%

Matematický aparát fyziky

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (10)

Zdarma: 10 videí 1 hodin 1 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 8 video příkladů
1 hodin 11 minut 10 testů

Než se pustíme do složitějších fyzikálních témat a operací, je třeba oprášit znalosti z matematiky. Budeme zabývat především vektorovými veličinami a ukážeme si, jakým způsobem s nimi pracovat, aby v pozdějších fázích nedocházelo k matematickým nejasnostem.


Předpoklady z jiných témat

Základy vektorové algebry

Operace s vektorovými veličinami