Matematický aparát fyziky
-%

Matematický aparát fyziky

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (12)

Zdarma: 12 videí 1 hodin 24 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 10 video příkladů
1 hodin 26 minut 12 testů

Než se pustíme do složitějších fyzikálních témat a operací, je třeba oprášit znalosti z matematiky. Budeme zabývat především vektorovými veličinami a ukážeme si, jakým způsobem s nimi pracovat, aby v pozdějších fázích nedocházelo k matematickým nejasnostem.


Předpoklady z jiných témat

Základy vektorové algebry

Operace s vektorovými veličinami