Kinematika
-%

Kinematika

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (21)

Zdarma: 17 videí 4 hodin 3 minut 0 článků 1 interakce

Premium: 26 video příkladů
2 hodin 19 minut 21 testů

V tomto tématu si probereme pohyb úplně od začátku. Začneme tabulkou SI, abychom si ujasnili základní jednotky, které budeme používat. Poté přejdeme na pohyby, zejména na rovnoměrný přímočarý pohyb a rovnoměrně zrychlený pohyb. Vše zakončíme tím, že se podíváme na různé typy vrhů a nakonec na pohyb po kružnici.


Předpoklady z jiných témat

Úvod

Rovnoměrný přímočarý pohyb

Rovnoměrně zrychlený pohyb

Vrhy

Pohyb po kružnici