Úvod do biologie
-%

Úvod do biologie

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (9)

Zdarma: 7 videí 0 hodin 38 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 9 testů

V tomto tématu si představíme základní pojmy biologie, jako například doména, superskupiny nebo metabolické dráhy. Popíšeme si principy potřebné ke správnému chápání dalších probíraných témat. Také si ukážeme základy taxonomie, biologického názvosloví, a fylogenetický strom.


Základní pojmy

Systematika