Zajímavé příklady a další úvahy
-%

Zajímavé příklady a další úvahy

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (16)

Zdarma: 16 videí 1 hodin 23 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 16 testů

V této sekci naleznete zajímavé matematické příklady, úvahy a hry. Půjde buď o hádanky, logické úlohy nebo například i zajímavé úkoly. První video je vždy se zadáním a popsáním konkrétního příkladu. Poté máte čas na řešení, jak dlouhý budete chtít. A až si budete jisti že znáte správnou odpověď, nebo si naopak nebudete vědět rady, stačí na další video s řešením, kde naleznete všechny odpovědi.


Zajímavé úvahy

Hry

Zajímavé příklady a jejich řešení