Negace výroku: řešené příklady


Negace výroku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Znegujte výroky:

1) Rovnice \(|x|=4\) má v reálných číselch právě 3 řešení.

2) Rovnice \((x-1)(x+1)=0\) má v reálných číselch alespoň 2 řešení.


Negace výroku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Znegujte výroky:

1) Ráno nepůjdu na hřiště.

2) Přímka \(y=x+1\) neprochází bodem \([1;0]\).

3) Reálné číslo \(\sqrt3\) je iracionální.


Negace výroku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Znegujte výroky:

1) Alespoň 12 čísel je kladných.

2) Číslo -3 je kladné.


Negace výroku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Znegujte výroky:

1) Nejvýše 5 lidí ve třídě nosí kraťasy.

2) Daná rovnice má právě 4 kořeny.


Negace výroku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Znegujte výrok:

Trojúhelník je pravoúhlý.


Negace výroku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Znegujte výrok:

Dvě přímky v prostoru jsou různoběžné.


Negace výroku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Znegujte výrok:

Přímka je sečnou elipsy.


Negace výroku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Znegujte rovnice a nerovnice:

1) \(1+2+3+4 \geq 3\)

2) \(1+2+3=4\)

3) \(1+3+5+8 < 2+3\)


Zpět na video