Násobení mnohočlenů: řešená cvičení


Rovnost polynomů

Střední škola • 6 min

Určete \(a,b,c \in \mathbb{R}\) tak, aby mnohočleny \((ax^2-x+4)\cdot (3x-b);\)\(6x^3+cx^2+14x-8\) byly stejné.

Zvětšení objemu

Základní škola • 7 min

O kolik se zvětší objem kvádru o stranách 1, 2, 3, zvětší-li se délka každé strany o x>0? Ověřte pro x=4.

Násobení polynomů

Základní škola • 2 min

Roznásobte mnohočleny \((3x^3-6x^4-15x+1)\cdot(2x^6)\).

Násobení polynomů

Střední škola • 7 min

Roznásobte mnohočleny \((x^3-6x^2+7x-3)\;\cdot\;\)\((x^2-6x+1)\).

Změna součinu

Základní škola • 3 min

O kolik se změní součin a · b, pokud:

1) zvýšíme každý činitel o 1
2) snížíme každý činitel o 1
3) jeden o 1 zvýšíme a druhý o 1 snížíme

Zmenšení obsahu

Základní škola • 6 min

O kolik se změnší obsah obdelníka o stranách a, b, pokud zmenšíme každou stranu o x>0? Ověřte pro a=5, b=6, x=3.

Zmenšení obsahu

Základní škola • 7 min

O kolik je menší povrch kvádru o stranách a, 2a, 6a oproti povrchu krychle o straně 3a? Ověřte pro a=3.

Zpět na video