Úvod, četnost a relativní četnostPředpoklady


Řešené příklady

Kruhový a sloupcový diagram

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min

Ve třídě je 25 žáků. S vyznamenáním prospělo 6 žáků, bez vyznamenání prospělo 14 žáků, neprospěli 4 žáci a 1 žák byl neklasifikován. Sestrojte tabulku četností, vypočítejte relativní četnosti a ukažte, že je jejich součet roven 1 a sestrojte kruhový a sloupcový diagram rozdělení daných četností.


Testy splněno na -%

Základy ze statistiky

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

  • Pojmy statistiky -%
  • Druhy znaku -%
  • Relativní četnost -%


Doplnění tabulky

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 8 min

  • Určení tabulky -%


Klíčová slova

Četnost | Statistika | Relativní četnost | Statistický znak | Statistický soubor | Statistická jednotka

Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (19 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Dominik Chládek


Obtížnost: SŠ


Popis videa

Základními pojmy statistiky jsou statistický souborstatistický znak a hlavně četnost.

Statistický soubor je soubor, na které studujeme dané znaky. Může se jednat o osoby, věci, události nebo časová období. Jedním prvkem statistického souboru je statistická jednotka.

Statistický znak  je znak, který studujeme na statistickém souboru. Může být kvantitativní (popsaný číslem - například věk, plat, výška a podobně) a nebo kvalitativní (popsaný textem - například prospěl/neprospěl).

Četnost nějakého znaku je počet statistických jednotek, u který daná situace statistického znaku nastala. V některých chvílích se uvádí relativní četnost, která procentem vyjadřuje podíl dané četnosti na celku.

V našem kurzu bude priorita věnovat se právě analýze kvantitativních statistických znaků, jelikož jsou vyjádřitelné číslem a tedy nastává mnoho různých zajímavých situací, které můžeme studovat a popisovat.