Kompletní řešené příklady: řešené příklady


Průběh funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 35 min

Vyšetřete průběh funkce:

\(y=\dfrac{x^3}{x^2-1}\)


Průběh funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 43 min

Vyšetřete průběh funkce:

\(y=(x-2)e^{-\frac1x}\)


Průběh funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 48 min

Vyšetřete průběh funkce:

\(y=\dfrac{\ln\left(x^2\right)}x\)


Průběh funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 24 min

Vyšetřete průběh funkce:

\(y=\ln(4-x^2)\)


Průběh funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 29 min

Vyšetřete průběh funkce:

\(f(x)=\mathrm{arctg}\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)\)


Průběh funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 24 min

Vyšetřete průběh funkce:

\(y=x(x-4)^3\)


Průběh funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 13 min

Vyšetřete průběh funkce:

\(f(x)=\mathbb{arctg}\;x-x\)


Průběh funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 34 min

Vyšetřete průběh funkce:

\(f(x)=\dfrac1{\cos x}\)


Průběh funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 33 min

Vyšetřete průběh funkce:

\(f(x)=\sqrt[3]{1-x^3}\)


Průběh funkce na intervalu

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 31 min

Vyšetřete průběh funkce:

\(f(x)=\ln\sqrt{\dfrac{1-\cos x}{1+ \cos x}}\)

na intervalu \(\langle 0 ;2 \pi \rangle\).


Zpět na video