Absolutní (globální) extrémy: řešené příklady


Globální extrémy funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Nalezněte globální extrémy funkce \(f(x)\) na intervalu \(\langle -3;2\rangle\):

\(f(x)=x^2e^{-2x}\)


Globální extrémy funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Nalezněte globální extrémy funkce \(f(x)\) na intervalu \(\langle 0;2\pi\rangle\):

\(f(x)=\sin x + \cos x\)


Globální extrémy funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 7 min

Nalezněte globální extrémy funkce \(f(x)\) na intervalu \(\langle 0;2\pi\rangle\):

\(f(x)=2\sin^2 x - \cos^2 x\)


Globální extrémy funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

Určete absolutní extrémy funkce \(f(x)\) na celém \(D_f\):

\(f(x)=e^{x^2}\)


Zpět na video