Trojúhelníky, výška, těžnice a příčka: řešené příklady


Velikost vnitřních úhlů trojúhelníku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Mějme trojúhelník \(ABC\) s vnitřními úhly \(\alpha\)\(\beta\)\(\gamma\). Určete velikost těchto úhlů, pokud víte, že platí:

\(\alpha = 4 \beta\)
\(\beta = 7 \gamma\)


Úhly trojúhelníku v daném poměru

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Poměr velikostí vnitřních úhlů trojúhelníku \(ABC\), tedy poměr velikostí úhlů \(\alpha\)\(\beta\) a \(\gamma\), je \(3:5:4\). Určete velikost jednotlivých úhlů.


Výšky v tupoúhlém trojúhelníku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min

Sestojte výšky a ortocentrum pro následující tupomúhlý trojúhelník (vizte video).


Konstrukce rovnoramenného trojúhelníku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Sestrojte rovnoramenný trojúhelník \(ABC\), kde základná \(AB\) a ramena mají vzdálenost jako následující úsečky (vizte video):


Konstrukce rovnostranného trojúhelníku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Sestrojte rovnostranný trojúhelník, pokud víte, že délka jedné strany je následující úsečka (vizte video):


Součet délek stran trojúhelníku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Sestojte úsečku, která má délku stejnou, jako je součet délek stran následujícího trojúhelníku (vizte video):


Zpět na video