Polorovina, úhel a osa úhlu


Řešené příklady

Symbolický zápis

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Symbolicky zapište následující situace:

a) Úsečka \(AB\) leží v polovině \(XYZ\).

b) Polopřímka \(AB\) neleží v polorovině \(CDE\).

c) Bod \(X\) neleží v polorovině \(ABC\).

d) Bod \(X\) leží v polorovině \(BAC\).

e) Polorovina \(ABC\) splývá s polorovinou \(XYZ\).

f) Přímka \(p\) leží v polorovině \(ABC\) i v polorovině \(DEF\).


Shodné úhly

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

V rovině načrtněte libovolné tři přímky, které se protínají v jednom bodě a zaznačte shodných úhlů.


Rýsování úhlů pomocí kružítka

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 9 min

K následujícím zadaným úhlům (vizte video) \(\alpha\)\(\beta\) a \(\gamma\) sestrojte pouze pomocí pravítka a kružítka úhly:

a) \(\alpha+\beta+\gamma\)

b) \(\alpha+\beta-\gamma\)

c) \(\alpha-(\beta-\gamma)\)


Testy splněno na -%

Doplňující pojmy

splněno - %

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min

  • Polorovina a označení -%
  • Úhel a označení -%
  • Konvexní útvar -%
  • Velikost a měření úhlu -%


Podrobnosti o látce

Celkové hodnocení (10 hodnotící)

100%

Tvé hodnocení (nehodnoceno)

Pro hodnocení musíte být přihlášen(a)


Autor videa
avatar
Jan Blahut


Obtížnost: SŠ