Absolutní konvergence: řešené příklady


Absolutní a neabsolutní konvergence

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 5 min

S využitím vhodných kritérií rozhodněte, jestli následující alternující nekonečná řada konverguje absolutně, konverguje neabsolutně a nebo diverguje:

\(\displaystyle \sum_{n=1}^\infty (-1)^n \cdot\dfrac{n^4}{2^n}\)


Absolutní a neabsolutní konvergence

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 3 min

S využitím vhodných kritérií rozhodněte, jestli následující alternující nekonečná řada konverguje absolutně, konverguje neabsolutně a nebo diverguje:

\(\displaystyle \sum_{n=1}^\infty \dfrac{ (-1)^{n} \cdot n}{n +1}\)


Absolutní a relativní konvergence

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 3 min

S využitím vhodných kritérií rozhodněte, jestli následující alternující nekonečná řada konverguje absolutně, konverguje neabsolutně a nebo diverguje:

\(\displaystyle \sum_{n=1}^\infty \dfrac{ (-1)^{n+1}}{n \cdot 2^n}\)


Absolutní a neabsolutní konvergence

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

S využitím vhodných kritérií rozhodněte, jestli následující alternující nekonečná řada konverguje absolutně, konverguje neabsolutně a nebo diverguje:

\(\displaystyle \sum_{n=2}^\infty \dfrac{ (-1)^{n+1} }{3n^2-5}\)


Absolutní a relativní konvergence

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 5 min

S využitím vhodných kritérií rozhodněte, jestli následující alternující nekonečná řada konverguje absolutně, konverguje neabsolutně a nebo diverguje:

\(\displaystyle \sum_{n=1}^\infty \dfrac{ (-1)^{n}}{n^2+4}\)


Absolutní a neabsolutní konvergence

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

S využitím vhodných kritérií rozhodněte, jestli následující alternující nekonečná řada konverguje absolutně, konverguje neabsolutně a nebo diverguje:

\(\displaystyle \sum_{n=1}^\infty \dfrac{ (-1)^{n} }{n +5}\)


Absolutní a relativní konvergence

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

S využitím vhodných kritérií rozhodněte, jestli následující alternující nekonečná řada konverguje absolutně, konverguje neabsolutně a nebo diverguje:

\(\displaystyle \sum_{n=2}^\infty \dfrac{ (-1)^{ n+1}}{ n^2 \ln n }\)


Absolutní a relativní konvergence

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

S využitím vhodných kritérií rozhodněte, jestli následující alternující nekonečná řada konverguje absolutně, konverguje neabsolutně a nebo diverguje:

\(\displaystyle \sum_{n=1}^\infty \dfrac{ (-1)^{ n+1}}{ \sqrt[3]{n} }\)


Zpět na video