Modulární aritmetika
-%

Modulární aritmetika

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (14)

Zdarma: 13 videí 2 hodin 21 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 14 video příkladů
1 hodin 7 minut 14 testů

V tématu na modulární aritmetiku začneme pojmem kongruence modulo n, tedy co přesně znamená, že jsou dvě hodnoty kongruentní. Po zavedení tohoto pojmu přejdeme k výpočtům v relaci kongruence, tedy například počítání inverzních (opačných) prvků nebo různých mocniny, součtů a součinů. Vše zakončíme počítáním modulárních rovnic, tedy rovnic, které obsahují kongruence. Uvidíme, jaký přesně vliv na řešení mají jednotlivé členy v rovnici.


Předpoklady z jiných témat

Kongruence

Opačný a inverzní prvek

Fermatova věta a Eulerova věta

Modulární rovnice