Matematické myšlení a důkaz
-%

Matematické myšlení a důkaz

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (28)

Zdarma: 28 videí 4 hodin 54 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 0 video příkladů
0 hodin 0 minut 28 testů

V tomto kurzu se podíváme velmi podrobně na důkazy. Naučíme se, jaký je přesný způsob matematického myšlení a jak díky tomu přístupu stavíme matematiku na pevné základy. Díky tomu se budeme moci pustit do rozebírání definic a vět, u kterých budeme chtít pomocí důkazu ukázat jejich pravdivost, tedy z hypotéz udělat skutečná pravdivá tvrzení. Podíváme se na základní a později i složitější techniky důkazů. Absolvování toho kurzu by mělo vést k velmi dobrému základu k většině důkazům, se kterými se můžete setkat.


Předpoklady z jiných témat

Úvodní slovo a struktura kurzu

Struktura matematiky

Základní důkazové techniky

Doplnění k základním technikám

Složitější důkazové techniky

Doplňující materiály