Složitější základní limity: řešené příklady


Limita simulující derivaci

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Vypočítejte \(\displaystyle \underset{x\rightarrow1}{\lim}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\), kde:

\(1)\;f(x)=x^2\\2)\;f(x)=x^3\\3)\;f(x)=x^2+x+1\)


Limity s polynomem

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 7 min

Vypočítejte:

\(1)\;\displaystyle \underset{x\rightarrow2}{\lim}\left(\frac{x^2-4}{x-2}\right)\\2)\;\displaystyle \underset{x\rightarrow-2}{\lim}\left(\frac{3x^4-48}{x^3+8}\right)\\3)\;\displaystyle \underset{x\rightarrow3}{\lim}\left(\frac{x^2-6x+9}{81-x^4}\right)\)


Limita s cosinem

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 10 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \underset{x\rightarrow-2}{\lim}\cos\left(\frac{x^4-16}{x^2+2x}\mathrm\pi\right)\)


Limita se sinem

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 2 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \underset{x\rightarrow1}{\lim}\sin\left(\frac{x^3-1}{x-1}\pi\right)\)


Limita se sinem a cosinem

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \underset{x\rightarrow\frac{\pi}2}{\lim}\frac{\cos{\displaystyle\frac x2}-\sin{\displaystyle\frac x2}}{\cos x}\)


Limita simulující derivaci

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min

Vypočítejte \(\displaystyle \underset{x\rightarrow a}{\lim}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\), kde:

\(1)\;f(x)=\dfrac1x\\2)\;f(x)=2x+3\\3)\;f(x)=x^2-3\)


Limity z obrázku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Na základě obrázku (viz video) vypočítejte limity:

\(1)\;\underset{x\rightarrow+\infty}{\lim}f(x)\\2)\;\underset{x\rightarrow-\infty}{\lim}f(x)\\3)\;\underset{x\rightarrow0}{\lim}f(x)\)


Limity z obrázku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Na základě obrázku (viz video) vypočítejte limity:

\(1)\;\underset{x\rightarrow-\infty}{\lim}f(x)\\2)\;\underset{x\rightarrow1}{\lim}f(x)\\3)\;\underset{x\rightarrow3}{\lim}f(x)\\4)\;\underset{x\rightarrow+\infty}{\lim}f(x)\)


Zpět na video