Substituční metoda integrace: řešená cvičení


Integrace se substitucí

Střední škola • 3 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle\int x^2\cdot e^{\frac{x^3}{3}}dx\)

Integrace se substitucí

Střední škola • 2 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \int 5^{1+2x}dx\)

Integrace se substitucí

Střední škola • 3 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \int\frac{\sin x}{\left(3-2\cos x\right)^3}dx\)

Integrace se substitucí

Střední škola • 2 min

Vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti výsledku:

\(\displaystyle \int\sin x \cos x dx\)

Integrace se substitucí

Střední škola • 4 min

Vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti výsledku:

\(\displaystyle \int\dfrac{2x^2}{\sqrt{x^3+3}} dx\)

Integrace se substitucí

Střední škola • 2 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \int\frac{\left(\ln x-4\right)^3}xdx\)

Integrace se substitucí

Střední škola • 4 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \int\dfrac{x^6}{(1-5x^7)^{11}}dx\)

Integrace se substitucí

Střední škola • 2 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \int\frac{12x^2+6x-6}{4x^3+3x^2-6x+1}dx\)

Integrace se substitucí

Střední škola • 4 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \int 3\sin\left(4-\dfrac{2x}3\right)dx\)

Integrace se substitucí

Vysoká škola • 4 min

Vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti výsledku:

\(\displaystyle \int \left(\sin^2x-\cos^2x\right)dx\)

Zpět na video