Základní substituce: řešené příklady


Goniometrická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(2\sin\left(3x+\pi\right)=-1\)


Goniometrická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\mathrm{tg}\left(4x-3\right)=1\)


Goniometrická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\mathrm{cotg}\left(2x-45^\circ\right)=-1\)


Goniometrická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\cos\left(x-60^\circ\right)=0\)


Zpět na video