Složitější substituce: řešené příklady


Goniometrické rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(2\sin^2 x -7\sin x=-3\)


Goniometrická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 7 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(4\sin^2x -2\sin x=\) \(\sqrt 3 (2\sin x-1)\)


Goniometrická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(2\cos^3x -\cos^2 x - \cos x=0\)


Goniometrické rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Vyřešte následující goniometrickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\dfrac{\mathrm{tg}\;x+1}{\mathrm{tg}\;x-1}=2+\sqrt3\)


Zpět na video