Lineární funkce: řešené příklady


Body náležící funkci

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Oveřte, jestli funkce \(f(x)=2x+7\) prochází body:

\(1)\;A=[0;6]\\ 2)\;B=[-5;3]\\ 3)\;C=[1;8]\)


Body náležící funkci

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Oveřte, jestli funkce \(f(x)=5\) a \(g(x)=0\) prochází body:

\(1)\;A=[0;5]\\ 2)\;B=[-3;5]\\ 3)\;C=[0;0]\)


Předpis z grafu

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Na základě grafu určete předpis funkce (vizte graf ve videu)


Obor hodnot

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Je daná funkce \(f\) s předpisem \(y=2x-3\) a definičním oborem \(D_f= \langle-1;3\rangle\). Zapište obor hodnot funkce \(f\).


Zpět na video