Lineární funkce: řešené příklady


Body náležící funkci

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

Oveřte, jestli funkce \(f(x)=2x+7\) prochází body:

1) \(A=[0;6]\)

2) \(B=[-5;3]\)

3) \(C=[1;8]\)


Předpis z grafu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

Na základě grafu určete předpis funkce (vizte graf ve videu).


Body náležící funkci

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Oveřte, jestli funkce \(f(x)=5\) a \(g(x)=0\) prochází body:

1) \(A=[0;5]\)

2) \(B=[-3;5]\)

3) \(C=[0;0]\)


Obor hodnot

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

Je daná funkce \(f\) s předpisem \(y=2x-3\) a definičním oborem \(D_f= \langle-1;3\rangle\). Zapište obor hodnot funkce \(f\).


Zpět na video