Globální (absolutní) extrémy: řešené příklady


Absolutní (globální) extrémy

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Vypočítejte absolutní (globální) maximum a minimum funkce:

\(f(x;y)=x+2y\)

na množině \(x^2+4y^2\leq8\) 


Globální extrémy funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 11 min

Vypočítejte maximum (nejvyšší hodnotu) a minimum (nejnižší hodnotu) funkce:

\(f(x;y)=x^2+y^2-12x+16y\)

na množině \(x^2+y^2 \leq 25\)


Globální extrémy funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 9 min

Vypočítejte maximum (nejvyšší hodnotu) a minimum (nejnižší hodnotu) funkce:

\(f(x;y)=x^2+y^2-12x+16y\)

na množině \(x^2+y^2 \leq 25\)\(x \geq 0\)


Absolutní (globální) extrémy

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 14 min

Vypočítejte absolutní (globální) maximum a minimum funkce:

\(f(x;y)=x^3+y^3-3xy\)

na oblasti dané obdélníkem \(\langle0;2\rangle \times \langle -1;2\rangle\) 


Zpět na video