Definiční obory: řešené příklady


Definiční obor funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 2 min

Určete definiční obor:

\(f:z=\dfrac xy \\ g(x;y)=\dfrac yx\)


Definiční obor funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 3 min

Určete definiční obor:

\(f(x;y)=\dfrac1{\ln (2x+y-1)}\)


Definiční obor funkce

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Určete definiční obor:

\(f(x;y)=\\\ln (2-x^2-y^2-2x-2y)\\+ \sqrt{4-x^2-y^2+4x-2y}\)


Definiční obor graficky

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 3 min

Určete graficky definiční obor funkce dvou proměnných:

\(z=\sqrt{y-1}\) \(+\ln(2-x)\)


Zpět na video