Nevlastní a jednostranné derivace: řešené příklady


Jednostranná limity

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 6 min

Spočítejte derivaci funkce \(f(x)\) a v bodech, kde derivace neexistuje, spočítejte jednostranné derivace:

\(f(x)=\left\{\begin{array}{cc}x^2-3x+4&,x\leq1\\\dfrac1{x-1}&,x>1\end{array}\right.\)


Jednostranná derivace

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 9 min

Spočítejte derivaci funkce \(f(x)\) a v bodech, kde derivace neexistuje, spočítejte jednostranné derivace:

\(f(x)=\sqrt[3]{x^2-4x}\)


Jednostranná derivace

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 10 min

Spočítejte derivaci funkce \(f(x)\) a v bodech, kde derivace neexistuje, spočítejte jednostranné derivace:

\(f(x)=\dfrac{x^3-1}{x-1}\)


Jednostranná derivace

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 11 min

Spočítejte derivaci funkce \(f(x)\) a v bodech, kde derivace neexistuje, spočítejte jednostranné derivace přímo z definice:

\(f(x)=\sqrt[3]{x^2-4x}\)


Zpět na video