Společný dělitel a násobek: řešené příklady


Hledání dvojic

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

Nalezněte všechny dvojice přirozených čísel takové, že jejich největší společný dělitel je 24 a jejich součet je 288.


Dělitel a násobek

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 6 min

Určete \(n(a;b)\) a \(D(a;b)\) a ověřte rovnost \(n(a;b) \cdot D(a;b)=a \cdot b\) pro čísla:

a) \(a=60, b=80\)

b) \(a=44,b=121\)


Intervaly autobusů

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 8 min

Autobusy MHD jezdí postupně v intervalech 5, 6, 8, 10, 12 minut. Zjistěte, za jak dlouho se po současném výjezdu z výchozí zastávky znovu všichni potkají?


Cestování fanoušků

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 6 min

Každy autobus má 45 sedaček a každý vlak má dohromady 120 sedaček. Výprava fanoušků se přesouvala nejprve vlaky a pak autobusy tak, že byla zaplněna všechna místa. Kolik nejméně členů měla výprava?


Hledání dvojic

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 5 min

Určete dvě čísla \(a;b\) tak, že \(D(a;b)=6;n(a;b)=72\).


Zpět na video