Přirozená čísla a zákony o operacích: řešené příklady


Hledání dvojic

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 5 min

Určete všechny dvojice přirozených čísel \(a\)\(b\) takových, že \(3a+2b=32\).


Hledání dvojic

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 9 min

Najděte všechny dvojice přirozených čísel, pro které je rozdíl jejich druhých mocnin roven 45.


Nerovnosti

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 6 min

Je-li \(m\) přirozené číslo, kolik je přirozených čísel mezi čísly \(m-1\) a \(m+6\)?


Podmínky pro rozdíl

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

Určete, za jakých podmínek je číslo \(a-b\) přirozené, kde \(a,b\) jsou přirozená čísla.


Algebrogram

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 5 min

Vyřešte algebrogram:

\(KRK\\ KRA\\ ---\\ RAK\)


Počty mincí

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 10 min

Chci vrátit svému příteli 42 Kč, ale mám pouze dvoukoruny a pětikoruny. Kolika způsoby mu můžu vrátit?


Podmínky pro podíl

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

Určete, za jakých podmínek je číslo \(a:b\) přirozené, kde \(a\)\(b\) jsou přirozená čísla.


Hledání dvojic

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 8 min

Určete všechny dvojice přirozených čísel \(a\)\(b\) takové, že \(3a+2b=ab\).


Zpět na video