Absolutní hodnota: řešené příklady


Absolutní hodnota rozdílu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 4 min

Vypočítejte:

a) \(|2-\sqrt3|\)

b) \(|1-\sqrt2|\)

c) \(|\sqrt5-2|\)


Výpočet absolutní hodnoty

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Vypočítejte:

a) \(|7-3|-|-11-(-4)|\)

b) \(|5-|7-21||\)


Nerovnice

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Pomocí číselné osy určete, pro která \(x \in \mathbb{R}\) platí:

a) \(|x-2| > 3\)

b) \(|x+1| \leq -2\)


Rovnice

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Pomocí číselné osy určete, pro která \(x \in \mathbb{R}\) platí:

a) \(|x-2|=3\)

b) \(|x+1| = 4\)


Rovnice a nerovnice

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

Pomocí číselné osy určete, pro která \(x \in \mathbb{R}\) platí:

a) \(|x|=5\)

b) \(|x| > 5\)

c) \(|x| < 5\)


Absolutní hodnota rozdílu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Vypočítejte:

a) \(|\sqrt3-\sqrt2|\)

b) \(|\sqrt2-\sqrt3|\)

c) \(|\sqrt5-\sqrt7|\)


Absolutní hodnota rozdílu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

Pro interval \(x \in (0;+\infty)\) zjednodušte následující výrazy:

\(2x+|-x|\\ 2x-|3x\\ x+|2x|\\ x+|-5x|\\ \dfrac{2x}{|x|}\\ x \cdot |x|\)


Absolutní hodnota rozdílu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 2 min

Pro interval \(x \in (-\infty;0)\) zjednodušte následující výrazy:

\(2x+|-x|\\ 2x-|3x\\ x+|2x|\\ x+|-5x|\\ \dfrac{2x}{|x|}\\ x \cdot |x|\)


Zpět na video