Dynamika
-%

Dynamika

Zdarma: 14 úvodních videí 2 hodin 27 minut

Premium: 22 video příkladů
2 hodin 23 minut 14 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (14)

V tomto tématu si probereme dynamiku, tedy budeme rozebírat síly, které působí na hmotný bod. Stejně tak si připomene i Newtonovy zákony.


Předpoklady z jiných témat

Úvod o silách

Druhy sil

Hybnost