Dynamika
-%

Dynamika

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (14)

Zdarma: 14 videí 2 hodin 27 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 22 video příkladů
2 hodin 23 minut 14 testů

V tomto tématu si nejprve probereme základní síly a Newtonovy zákony. Poté se podíváme na různé druhy sil, jako tíha, tření nebo dostředivá síla. Ke konci tématu přejme na hybnost, zejména zákon o zachování hybnosti a příklady s ním související. Stejně tak si předvedeme odvození onoho zákona.


Předpoklady z jiných témat

Úvod o silách

Druhy sil

Hybnost