Matematika Určenie X a Y pozície loďky.

Vše co je spojené s matematikou

Diskuse matematika


avatar

Lasička
04. 11. 2017 - 19:59

Ako vypočítať pozíciu lode, ak máme na pobreží rozhladne, ktorých X a Z pozície máme určená a uhly, akými je od nich loďka vzdialená? Pomocou goniometrických funkcií sa dajú určiť všetky strany a aj vzdialenosť lode od pobrežia, ale ďalej ma nenapadá, ako by som mohol pokračovať aby som určil X a Y súradnice ľode.  

Zpět na diskusi

Dominik Chládek

Dominik Chládek
14. 11. 2017 - 10:30

Obrázek je takto (příloha):

stačí jen vyjádřit vzdálenosti v závislosti na souřadnicích \([x;y]\), a zjistit (pomocí kosínové věty) kolik ty vzdálenosti budou z daného obecného trojúhelníku. Víte jak? :)

foto


avatar

Lasička
11. 11. 2017 - 20:04

Aby krajina odolala prípadným útokom nepriateľa, sú v rozličných vzdialenostiach na pobreží rozmiestnené rozhľadne. Z nich je možné vidieť na šíre more, ako aj na dve najbližie susedné rozhľadne na pobreží.

V prípade, že sa na obzore objaví nepriateľská loď, je možné presne zamerať polohu nepriateľskej lode a odoslať zistené súradnice delostrelectvu do vnútrozemia krajiny.

Pozíciu je možné zístiť vtedy, ak sa nepriateľská loď nachádza v zornom poli medzi dvoma susednými rozhľadňami. Pozorovateľ stojaci v rozhľadni A vie zmerať uhol medzi loďou a susednou rozhľadňou B (pobrežím). Pozorovateľ stojaci v rozhľadni B vie podobne zmerať uhol medzi loďou a susednou rozhľadňou A. Využitím týchto dvoch nameraných uhlov a presnou pozíciou rozhľadne A a rozhľadne B je možné získať presnú pozíciu lode na mori, na čo čaká delostrelectvo vo vnútrozemí.

A rozhladne majú súradnice

A = [545, 166] a uhol, 54° čo je uhol odmeraný na rozhľadni A medzi susednou rozhľadňou B a nepriateľskou loďou C.

B = [760, 4] a uhol, 18° čo je uhol odmeraný na rozhľadni B medzi susednou rozhľadňou A a nepriateľskou loďou C.

Mám určiť 

C = [x, y]


Dominik Chládek

Dominik Chládek
08. 11. 2017 - 22:19

Dobrý den a jaké úhly znáte? Jaké je přesné zadání? :)


Přihlásit se pro komentář