Organická chemie
-%

Organická chemie

Zdarma: 4 úvodních videí 0 hodin 43 minut 0 článků

Premium: 8 video příkladů
0 hodin 54 minut 4 testů

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (4)

V tomto tématu si probereme organickou chemii, zejména vaznost, konstrukční imozerii, vazebné úhly, hybridizaci, indukční efekti a polarizaci.


Úvod