Organická chemie
-%

Organická chemie

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (4)

Zdarma: 4 videí 0 hodin 43 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 8 video příkladů
0 hodin 54 minut 4 testů

V tomto tématu si probereme organickou chemii, zejména vaznost, konstrukční imozerii, vazebné úhly, hybridizaci, indukční efekti a polarizaci.


Úvod