Klasická genetika
-%

Klasická genetika

Vaše úspěšnost testů

Nesplněno (0)
Splněno (0)
Neprovedeno (0)

Zdarma: 6 videí 0 hodin 45 minut 0 článků 0 interakce

Premium: 3 video příkladů
0 hodin 18 minut 0 testů

V tomto tématu se budeme věnovat klasické genetice, to znamená, že si představíme základní pojmy tohoto nesmírně zajímavého oboru, vysvětlíme si Mendelovy zákony, principy dědičnosti a naučíme se počítat s jakou pravděpodobností se dědí některé znaky.


Úvod k tématu

Základní pojmy