Matematika Příklady od Vás: Rovnoramenný trojúhelník


avatar

Ondřej Křivánek
21. 04. 2020 - 17:56 upraveno:
26. 09. 2020 - 10:48

Rameno rovnoramenného trojúhelníku měří :odmocnina z 52cm, jeho základna je o 2 cm delší než k ní příslušná výška. Vypočtěte obsah tohoto trojúhelníku.

Zpět na příklady

avatar

zdenek1
28. 06. 2020 - 20:00

V obrázku vidíš pravoúhlý trojúhelník. Použiješ Pythagorovu větu

\(52=x^2+\left(\dfrac{x+2}2\right)^2\)

To je kvadratická rovnice, která má řešení \(x=6\) (druhé řešení je záporné, takže nevyhovuje podmínkám úlohy)

Pro obsah platí \(S=\frac12av=\frac12x(x+2)=\frac12\cdot6\cdot8=\)

foto


Přihlásit se pro komentář