Fyzika Příklady od Vás: Výpočet atmosférického tlaku


avatar

Alan
02. 04. 2019 - 16:58 upraveno:
22. 06. 2019 - 12:13

Dobrý den přeji. Potřeboval bych pomoci s jedním příkladem z fyziky.

V trubce, jejíž jeden konec je uzavřen, je rtuť s hustotou 13,5. 10 kg.m-3. Určete atmosférický tlak podle dvou poloh trubky (obr. C-7). Předpokládáme, že teplota vzduchu uzavřeného sloupce rtuti v trubce je v obou jejích polohách stejná. Tíhové zrychlení, g = 9,8. 

Příklad posílám is obrázkem v příloze.

Velmi pěkně vám děkuji za pomoc.

 

Zpět na příklady

avatar

zdenek1
06. 04. 2019 - 14:24

Označím

\(l_1=12\ \text{cm}\)

\(l_2=8\ \text{cm} \)

\(h=0,15\ \text m \)

V prvním případě drží atmosférický tlak rtuťový sloupec a tlak v uzavřené části: \(p_A=h\varrho g+p_1\) (1)

Ve druhém případě naopak tlak v uzavřené části drží rtuťový skoupec a atmosférický tlak: \(p_2=h\varrho g+p_A\) (2)

Dále ze stavové rovnice máme \(p_1V_1=p_2V_2\\ p_1l_1S=p_2l_2S\\ \dfrac{p_1}{p_2}=\dfrac{l_2}{l_1}\)

Do poslední rovnice dosadíme z (1) a (2) \(\dfrac{p_A-h\varrho g}{p_A+h\varrho g}=\dfrac{l_2}{l_1}\)

a po troše úprav dostaneš \(p_A=h\varrho g \dfrac{l_1+l_2}{l_1-l_2}\)


Přihlásit se pro komentář