Fyzika Příklady od Vás: Elektrický proud v kovech


avatar

Martina
21. 06. 2022 - 17:06 upraveno:
21. 06. 2022 - 17:06

Dobrý den, mohla bych poprosit o rychlé vyřešení příkladu? Děkuji moc! 

Ke zdroji o napětí Ue =4V a vnitřním odporem Ri =1Ω je připojen reostat o odporu R a ampérmetr. Postupným zmenšováním odporu reostatu lze zvětšovat proud v obvodu až do zkratu. Sestavte rovnici pro závislost výkonu ve vnějším obvodu na proudu a rovnici pro účinnost přeměny energiie v reostatu. Sestavte graf obou veličin jako funkce proudu P = f (I), η = f (I) pro řadu hodnot proudu rostoucího po 0,5 A až do zkratového proudu, proveďte rozbor grafu.

Zpět na příklady

avatar

Jan Blahut 23. 06. 2022 • 08:54

Dobrý den, v podstatě potřebujete tři vztahy:

1) Ohmův zákon: U = R · I,

2) Elektrický výkon: P = U · I,

 3) Účinnost: η = P0/P.

 

Pro stvoření grafu potřebujete závislost výkonu P na proudu I a závislost účinnosti η na proudu I.

Takže si v nějakém tabulkovém editoru (např. excel) vynesete závislost dopočtených výkonů a účinností na Vámi volených proudech.

Závislost P = f(I) je pak parabola naruby, závislost η = f(I) je klesající přímka.

 

Ještě vztahy, ke kterým byste dosazením vrchních tří měla dojít:

= Ue · I - Ri · I^2,

η = (Ue - Ri · I)/Ue

Přihlásit se pro komentář