Fyzika Příklady od Vás: Zobrazení předmětu čočkami


avatar

Petr
08. 06. 2020 - 20:11

Dobrý den, nevím si rady s tímto příkladem

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Čočka má optickou mohutnost 4 D. Předmět vysoký 6 cm stojí na optické ose čočky ve vzdálenosti 75 cm před čočkou. 

Zvolte vhodné měřítko a určete konstrukcí polohu a vlastnosti obrazu. 

předmět - šipka kolmo k optické ose; dbejte na čistotu a přesnost rýsování; nejlépe na čtverečkovaný papír

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Předem děkuji za odpověď

 

Zpět na příklady

avatar

zdenek1
29. 06. 2020 - 07:41

Nejprve si určíme ohniskovou vzdálenost. Platí \(f=\frac1\varphi=\frac14\ \text m=25\ \text{cm} \). Protože je optická mohutnost kladná, jedná se o spojku.

Narýsujeme předmět, a dva speciální paprsky. První jde přes ohnisko a láme se rovnoběžně, druhý jde rovnoběžně a láme se do druhého ohniska. Tam, kde se paprsky protnou, vznikne obraz.

Protože se paprsky protnuly, obraz je reálný, vidíme, že je převrácený a zmenšený.

Na obrázku je vše v centimetrech.

foto


upraveno: 29. 06. 2020 - 07:41

Přihlásit se pro komentář