Úvod do mnohočlenů: řešené příklady


Rovnost polynomů

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 6 min

Určete \(a,b,c,d \in \mathbb{R}\) tak, aby mnohočleny \(dx^3 +ax^2 +14x -x^2 -6\)\(5x^2+2cx+3b\) byly stejné.


Vyjádření práce polynomem

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 3 min

Na brigádě pracovalo x lidí y hodin, ovšem 5 z nich muselo skončit o 7hod dříve. Kolik všichni dohromady odpracovali hodin?


Zmenšení obsahu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 5 min

O kolik je menší obsah obdelníka o stranách 2a, 6a oproti obsahu čtverce o straně 4a? Ověřte pro a=5.


Zmenšení povrchu

Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 7 min

O kolik je menší povrch kvádru o stranách a, 2a, 6a oproti povrchu krychle o straně 3a? Ověřte pro a=3.


Zpět na video