Doplnění na čtverec: řešené příklady


Rozložení na čtverec

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Rozložte na druhou mocninu lineárního dvojčlenu:

1) \(x^2-6\)

2) \(x^2-8x+3\)


Rozložení na čtverec

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 40 min

Rozložte na druhou mocninu lineárního dvojčlenu:

\(9-12x+4x^2\)


Hledání minima

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Najděte nejmenší hodnotu mnohočlenu \(P(x)=3x^2-9x+9\) a zjistěte, pro kterou hodnotu \(x\) to nabývá.


Hledání maxima

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Najděte největší hodnotu mnohočlenu \(P(x)=17-16x-4x^2\) a zjistěte, pro kterou hodnotu \(x\) to nabývá.


Rozložení na čtverec

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Rozložte na druhou mocninu lineárního dvojčlenu:

\(100y^2+0,2y+0,0004\)


Rozložení na čtverec

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 9 min

Rozložte na druhou mocninu lineárního dvojčlenu výraz \(4x-4x^2+2ax-a-1\), kde \(a \in \mathbb{R}\).


Rozložení na čtverec

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 9 min

Určete nejmenší hodnotu výrazu \(Q(x,y,z)=2x^3+y^3+z^3\), platí li pro hodnoty \(x,y,z\) podmínky \(x+y=2;x+z=1\).


Zpět na video