Logaritmické rovnice: řešené příklady


Logaritmická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Vyřešte následující logaritmickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\log_3(2x-1)^4=12\)


Logaritmická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Vyřešte následující logaritmickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\log_\frac12\left(\log_3 (1+20\log_2x)\right)=-2\)


Logaritmické rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Vyřešte následující logaritmickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\log x^5-\log x^4+\log x^3=12\)


Logaritmické rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

Vyřešte následující logaritmickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(3\log 2x^2+2\log 3x^3=\) \(5\log x+2\log 6x^3\)


Logaritmická rovnice

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Vyřešte následující logaritmickou rovnici v oboru reálných čísel \(\mathbb{R}\):

\(\log_2 \dfrac{3-x}{x+3}=-2\)


Zpět na video