Základní příklady na pravděpodobnost: řešené příklady


Tahání kostek ze sáčku

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 6 min

V sáčku máme \(3\) červené kostky a \(4\) modré. Vytahujeme vždy \(3\) kostky. Určete pravděpodobnost, že:

1) Vytáhneme \(3\) modré kostky.

2) Vytáhneme \(2\) červené a \(1\) modrou kostku.

3) Zůstanou v sáčku \(4\) modré kostky.


Losování kapitána a kormidelníka

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Ze \(3\) chlapců a \(4\) dívek se losují dva hráči do hry. První vylosovaný bude kapitán, druhý kormidelník. Jaká je pravděpodobnost že kormidelníkem bude dívka a:

1) kapitánem bude dívka

2) kapitánem bude chlapec


Narozeniny ve stejný den

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 8 min

Máme skupinu \(50\)-ti (\(k\)-ti) lidí. Jaká je pravděpodobnost, že alespoň \(2\) z nich mají narozeniny ve stejný den? 

\(k \leq 365\) a uvažujeme \(365\) dní v roce.


Cesta plná křižovatek

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 2 min

Při příjezdu na rozcestí máme \(3\) možnosti: pokračovat rovně, zahnout doleva a nebo zahnout doprava. Ať zahneme kamkoli, vždy potkáme další rozcestí se stejnými možnostmi odbočení. Kolika možnými způsoby lze projít dvě rozcestí?


Losování kapitána

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

Ze \(3\) chlapců a \(4\) dívek se losují dva hráči do hry. První vylosovaný bude kapitán, druhý kormidelník. Jaká je pravděpodobnost, že kormidelníkem bude dívka?


Zpět na video