Nerovnice v podílovém tvaru: řešené příklady


Podílový tvar

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

V oboru \(\mathbb{R}\) řešte:

\(\dfrac{2x+3}{x-4} \geq 1\)


Podílový tvar

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

V oboru \(\mathbb{R}\) řešte:

\(\dfrac{x-3}{x+1} \geq 0\)


Podílový tvar

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 7 min

V oboru reálných čísel vyřešte nerovnici:

\(\dfrac{5-x}{2x-2}+\dfrac{1+4x}{2x+2} < 1\)


Podílové tvary

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

V oboru reálných čísel vyřešte nerovnice:

\(1) \; \dfrac{x-5}{x-1} > 0 \\ 2) \; \dfrac{x-5}{x-1} \geq 0\\ 3) \; \dfrac{x-5}{x-1} \leq 0\\ 4) \; \dfrac{x-5}{x-1} < 0\)


Podílový tvar

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 3 min

V oboru reálných čísel vyřešte nerovnici:

\(\dfrac{x^2-4x+3}{x+2} \geq 0\)


Podílový tvar

Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min

V oboru reálných čísel vyřešte nerovnici:

\(\dfrac{2(x-1)}{x^2-1} \geq 1\)


Zpět na video