Lineární rovnice (kongruence): řešené příklady


Lineární kongruence

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 2 min

\(\mathbb{Z}_{10}\) vyřešte rovnici (lineární kongruenci) a proveďte zkoušku:

\(6x+5=3\)


Základní rovnice

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

Vypočítejte rovnici \(2x+1=2\):

a) v \(\mathbb{Z}_3\)

b) v \(\mathbb{Z}_5\)

c) v \(\mathbb{Z}_7\)


Příklady rovnic z podmínek

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 8 min

\(\mathbb{Z}_6\) nalezněte rovnice, které:

a) mají právě jedno řešení

b) mají více řešení

c) nemají řešení


Rovnice s kongruencí

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 1 min

Vyřešte rovnici v \(\mathbb{Z}_9\):

\(5x+7=4\)


Zpět na video