Různé body nespojitosti: řešené příklady


Body nespojitosti

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 2 min

Určete (pokud existují) body nespojitosti funkce \(f(x)\) a jejich typ. Pokud bude mít funkce body odstranitelné nespojitosti, tak ji spojitě dodefinujte:

\(\displaystyle f(x)= \frac 1{x-2}\)


Body nespojitosti

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

Určete (pokud existují) body nespojitosti funkce \(f(x)\) a jejich typ. Pokud bude mít funkce body odstranitelné nespojitosti, tak ji spojitě dodefinujte:

\(\displaystyle f(x)= \frac xx\)


Body nespojitosti

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 5 min

Určete (pokud existují) body nespojitosti funkce \(f(x)\) a jejich typ. Pokud bude mít funkce body odstranitelné nespojitosti, tak ji spojitě dodefinujte:

\(\displaystyle f(x)= \frac{x^4-16}{x+2}\)


Body nespojitosti

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

Určete (pokud existují) body nespojitosti funkce \(f(x)\) a jejich typ. Pokud bude mít funkce body odstranitelné nespojitosti, tak ji spojitě dodefinujte:

\(\displaystyle f(x)= \mathbb{sgn}(x)\)


Body nespojitosti

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 4 min

Určete (pokud existují) body nespojitosti funkce \(f(x)\) a jejich typ. Pokud bude mít funkce body odstranitelné nespojitosti, tak ji spojitě dodefinujte:

\(\displaystyle f(x)= e^{\frac 1x}\)


Body nespojitosti

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 2 min

Určete (pokud existují) body nespojitosti funkce \(f(x)\) a jejich typ. Pokud bude mít funkce body odstranitelné nespojitosti, tak ji spojitě dodefinujte:

\(\displaystyle f(x)= \frac{\sin x}{x}\)


Zpět na video