Kvadratický polynom pod odmocninou s kořeny: řešené příklady


Polynom pod odmocninou

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 18 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \int\sqrt{4x^2+8x-12}dx\)


Polynom pod odmocninou

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 19 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \int\frac{x+3}{(x-2)\sqrt{-x^2-2x+8}}dx\)


Polynom pod odmocninou

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 14 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \int\dfrac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}\)


Polynom pod odmocninou

Obtížnost: VŠ | Délka řešení: 23 min

Vypočítejte:

\(\displaystyle \int\dfrac{x-3}{\sqrt{-4x^2-8x+12}}dx\)


Zpět na video